Dienst 3 augustus 2014

10.00 uur Dienst

De voorganger van deze dienst is Ds. P.G. van Heiningen
De organist van deze dienst is mevr. J. Stukker
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Diaconie

Zomerdienst in de Hervormde kerk.

De vijfde zomerdienst, ds. Peter van Heiningen gaat voor in onze kerk.