Dienst 20 juli 2014

10.00 uur Dienst

De voorganger van deze dienst is Ds. P. Peters (Darp)
De organist van deze dienst is mevr. J. Stukker
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Diaconie

Zomerdienst in de Hervormde kerk.

De derde zomerdienst, ds. Jan Peters uit Darp gaat voor in onze kerk.