Dienst 13 juli 2014

10.00 uur Dienst

De voorganger van deze dienst is Mw. ds. M.W. van Hal
De organist van deze dienst is dhr. J. Lopers
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerk en Diaconie

Zomerdienst in de Gereformeerde kerk.

De tweede gezamenlijke zomerdienst in de geref. kerk. De gelijkenis van de zaaier uit Matth. 13 staat centraal.