Dienst 29 mei 2014

10.00 uur Dienst

De voorganger van deze dienst is mw. ds M.W. van Hal
De organist van deze dienst is dhr. A. Hoekerswever
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Titia St. Operaties in Afrika

Het is Hemelvaartsdag. Er is PkiN dienst in onze kerk. Nadat Jezus een aantal keren is verschenen aan zijn vrienden, breekt er een andere tijd aan. Ze moeten Jezus definitief loslaten, maar zullen straks opnieuw begeesterd worden. Het Feest van de Geest staat op aanbreken en de kerk is al ingericht met kunst van Marijke Jager.