Dienst 25 mei 2014

10.00 uur Dienst

De voorganger van deze dienst is Mw. ds. M.W. van Hal
De organist van deze dienst is dhr. A. Hoekerswever
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Diaconie

Deze zondag heet zondag Rogate, dat betekent bidt! Vroeger was dit de biddag van gewas en arbeid. De dienst gaat over de betekenis en de functie van bidden. En wat is bidden eigenlijk?