Liturgisch bloemstuk 6 april 2014

Liturgisch bloemstuk 6 april 2014
zondag 6 april, bij Matth. 26, 31-35

Als basisschikking is er een poort, de verbindende schakel tussen de lezingen.
Een poort geeft een overgang aan: je komt van buiten en gaat naar binnen.
Binnen de poort van Jeruzalem, van de 40 dagentijd, zijn we op zoek naar wat
van waarde is voor ons persoonlijk leven en samenleven.
Vurig antwoordt Petrus op de woorden van Jezus dat zijn leerlingen hem die
nacht zullen afvallen.

”Al zou ik met u moeten sterven, verloochenen zal ik u nooit.”
We zien aan de ene kant van de poort drie rozen die de stevige taal van
Petrus weergeven. Daarbij een rechtopstaand blad als een zwaard.