Liturgisch bloemstuk 30 maart 2014

Liturgisch bloemstuk 30 maart 2014

Bij Matth. 22, 41-46
Als basisschikking is er een poort, de verbindende schakel tussen de
lezingen. Een poort geeft een overgang aan: je komt van buiten en gaat naar binnen.
Binnen de poort van Jeruzalem, van de 40 dagentijd,gaan we op zoek naar wat
van waarde is voor ons persoonlijk leven en samenleven.

Na de vragen die Jezus aan de Farizeeën stelt, wordt het stil. Het is een
zwijgen waar niet veel goeds uit voortkomt.
Als teken van deze stilte zien we drie rozen die dichtgebonden zijn. Ze
staan voor het niet kunnen antwoorden.

Erbij staat een witte amaryllis die staat voor de Messias, teer en toch vol
kracht. De kleur is roze, het licht van Pasen komt al door het paars heen.

Het is zondag Laetare: verheug je!