Dienst 20 april 2014

10.00 uur Dienst

De voorganger van deze dienst is Mw. ds. M.W.van Hal
De organist van deze dienst is dhr. A. Hoekerswever
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Jeugdwerk (voor alle leeftijden)

Paasmorgen. We delen met elkaar in een geheim. Hoe het leven de dood te machtig kan zijn. Zoals we dat nu in de lente om ons heen zien gebeuren. Leven dat uit de knoppen springt, niet te stuiten. De vrouwen bij het graf (Matth. 28, 1-10) vinden het graf leeg en krijgen de boodschap van de engel dat Jezus is opgewekt! Aron Boerkamp speelt trompet, naast Albert Hoekerswever op het orgel, om de feestvreugde te vergroten.