Dienst 13 april 2014

10.00 uur Dienst

De voorganger van deze dienst is ds. R. Kok
De organist van deze dienst is mevr. M. Withaar
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Diaconie

Met de dienst van 13 april gaan we de stille week in. Een week waarin er veel gebeurt en op ons afkomt. Na de intocht van Jezus in Jeruzalem, volgt de confrontatie tussen Jezus en het geestelijk en wereldlijk gezag. Deze mens van de vrede zet teveel op de kop en moet weg. Angst, dreiging, verraad: we horen het allemaal. Toch sluiten we de week af met een pril nieuw begin: het geheim van Pasen.

Palmzondag. René Kok gaat voor.