Dienst 23 maart 2014

10.00 uur Dienst

De voorganger van deze dienst is dhr. ds. C. Huisman (Meppel)
De organist van deze dienst is mevr. J. Stukker
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Diaconie

Dhr. ds. C. Huisman uit Meppel gaat bij ons voor.