Dienst 16 maart 2014

10.00 uur Dienst

De voorganger van deze dienst is Mw. ds. M.W.van Hal
De organist van deze dienst is mevr. M. Withaar m.m.v de cantorij
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Werelddiaconaat

Het is de 2e zondag van de 40 dagentijd. Reminiscere genoemd, naar psalm 25. De cantorij zal met zang ons samenzijn verrijken! We zullen weer een paar mooie liederen uit het nieuwe liedboek zingen. Matth.21, 10-17 staat centraal. Als Jezus de stad Jeruzalem is binnengegaan, is de stad in rep en roer, “beeft” staat er letterlijk. In hem worden mensen geconfronteerd met zichzelf. In deze ontmoeting gooit Jezus je handeltje overhoop, zoals hier ook letterlijk bij de tempelreiniging gebeurt.