Dienst 23 februari 2014

10.00 uur Dienst

De voorganger van deze dienst is Ds. R.Fechner (Maarsbergen)
De organist van deze dienst is mevr. J.Stukker
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Diaconie

Ds. R. Fechner uit Maarsbergen gaat voor.