Dienst 16 februari 2014

10.00 uur Dienst

De voorgangers van deze dienst zijn Mw. ds. MW.van Hal en ds.R.Kok
De organist van deze dienst is mevr. J.Stukker
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Diaconie

Er is deze zondag afscheid en (her)bevestiging van ambtsdragers. We staan stil bij woorden van Jezus uit de Bergrede, uit Matth. 5, 17-26. De Bergrede is de meest radicale ethiek, denk ik, die er bestaat. We gaan deze dienst samen voor.