Dienst 2 februari 2014

10.00 uur Dienst

De voorganger van deze dienst is Ds. T. Dankers (Dalfsen)
De organist van deze dienst is mevr. M. Withaar
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Werelddiaconaat

Ds. T. Dankerst uit Dalsen gaat voor.