Liturgisch bloemstuk 1 december 2013

1 december 2013

Tamar legt zich niet bij haar uitzichtloze toekomst neer.
Haar naam Tamar betekent: ‘dadelpalm’.
Een dadelpalm heeft haar takken omhoog staan.
Rechtop zoals die palm worden haar gaan en staan verbeeld.
De sluier onderaan de stam geeft haar verborgenheid weer.
Als gesluierde, de niet geziene moet zij gaan voor haar recht, en geeft zij
zichzelf.

Dat gebeurt bij Ennaïm. ‘De Tweelingbron’ betekent dat.
Vanuit haar gave wordt een tweeling geboren die het verhaal van God met
mensen doorgang doet vinden.
De twee trossen dadels zijn daar een teken van.