Dienst 5 januari 2014

10.00 uur Dienst

De voorganger van deze dienst is dhr. Ds. R. Kok
De organist van deze dienst is mevr. M. Withaar
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Diaconie

De 1e dienst in het nieuwe jaar. De nieuw- ingekomenen worden verwelkomd in ons midden en we houden een nieuwjaarsreceptie met een hapje en een drankje!