Dienst 31 december 2013

19.30 uur Dienst

De voorganger van deze dienst is mevr. Ds. M.W. van Hal
De organist van deze dienst is dhr. A. Hoekersweverr
De collecte in deze dienst is bestemd voor Leger des Heils en SOW doeleinden

We sluiten het jaar 2013 af met een viering in onze kerk, samen met de gereformeerde kerk.