Dienst 6 november 2013

19.30 uur Dienst

De voorganger van deze dienst is dhr. K. Fredriks (Zwolle)
De organist van deze dienst is mevr. M. Withaar
De collecte in deze dienst is bestemd voor SOW-doeleinden en de Voedselbank

Het is Dankdag voor gewas en arbeid.