Dienst 20 oktober 2013

10.00 uur Dienst

De voorganger van deze dienst is dhr. Ds. R. Fechner (Maarsbergen)
De organist van deze dienst is dhr. A. Hoekerswever
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Diaconie

Onze oud-predikant ds. R. Fechner uit Maarsbergen voor.