Dienst 6 oktober 2013

10.00 uur Dienst

De voorganger van deze dienst is mevr. Ds. M.W. van Hal
De organist van deze dienst is mevr. J. Stukker
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Kerk & Israël

Als alternatieve lezing geeft het leesrooster in deze periode de verhalen van Elia en Elisa uit 1 Koningen aan. Elia staat in deze verhalen tegenover koning Achab en zijn vrouw Izebel, die de offerdienst aan Baäl representeren. Deze zondag lezen we 1 Koningen 18, 20-40. Elia laat hier aan de Baälpriesters zien wie God is. De Baälpriesters bidden om vuur dat niet  wordt ontstoken. Daarna laat Elia met grote gebaren zien wat zijn God bewerkt. Het altaar wordt onder water gezet en vervolgens komt er een vuur op. Het volk weet nu wie ze dienen te volgen. Maar wat betekent dit spectaculaire verhaal eigenlijk voor ons ?