Dienst 30 juni 2013

10.00 uur Dienst

De voorganger van deze dienst is mevr. T. Koster (Meppel)
De organist van deze dienst is dhr. G. Wisselink
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Diaconie

Mevr. Tineke Koster uit Meppel gaat voor, inmiddels een bekende in ons midden.