Liturgisch bloemstuk 31 maart 2013

1e_paasdag

Het bloemstuk is een paas tuin geworden, vol met witte bloemen.
Aan het eind van de weg die we zijn gegaan met David en Jezus staat een
witte kaars als symbool dat zij de weg in verbinding met de Eeuwige tot het
einde zijn gegaan. Het nieuwe leven is opgestaan.

Zie het leven
opgestaan
uit de dood.
Een stralend licht
verlicht
het leven op aarde.
Dit licht
draag het mee
in je hart
op je handen
op je levensweg.