Dienst 7 april 2013

10.00 uur Dienst

De voorganger van deze dienst is dhr. H.C. van der Sar
De organist van deze dienst is mevr. M. Withaar
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Diaconie

Het is “beloken” Pasen.