Dienst 28 april 2013

10.00 uur Dienst

De voorganger van deze dienst is mevr. drs. B. vd Brink-Smit (De Wijk)
De organist van deze dienst is dhr. A. Hoekerswever
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Diaconie