Liturgisch bloemstuk 3 maart 2013

Vandaag zien we dat er drie lichtjes branden op de weg die David en Jezus gaan, als mensen naar Gods hart. Het is de 3e zondag van de 40 dagentijd. De hyacinten staan voor het nieuwe leven dat uit de dood wordt geboren. Na de dood van de 1e zoon van David en Bathseba, komt er nieuwe hoop. David heeft berouw, staat op en Salomo wordt geboren.

Laat ons nieuw leven zien
door dood en verval heen
nieuwe kracht
door moedeloosheid
en verdriet heen.
Geef nieuwe vrucht
aan wat gestorven is.
Dat onze weg
geen doodlopende weg is
maar een weg ten leven.