Liturgisch bloemstuk 24 maart 2013

40_dagentijd6

Het is Palmpasen vandaag. De rode schikking bij de kroon staat voor het
rechtvaardige koningschap van David en Jezus. Zij zijn koningen naar Gods
hart. Ook de rode doek verwijst daarnaar. En ook verwijst de kleur rood naar
de intocht van Jezus in Jeruzalem. Het zesde waxinelichtje brandt, het is de
6e zondag van de 40 dagentijd.

Zoon van David
Gezegend
met de liefde
van de Eeuwige
Hij leert ons
met nieuwe ogen kijken,
met andere oren te luisteren,
recht maken
wat krom is.
Gezegend
Jij die Licht bent.