Liturgisch bloemstuk 17 maart 2013

40_dagentijd5

Bij 2 Samuël 15, 1-12

Absalom pleegt een staatsgreep. Met sluwe praatjes, laster en een
uitgekiende strategie weet hij het volk voor zich te winnen. Als symbool
voor deze ontluisterende machtsgreep, zien we een gele Mahoniabloem die het
verraad van Absalom weergeeft. De ketting drukt Absaloms gevangenschap in
zijn eigen machtswellust uit.
Er branden vijf lichtjes, het is de 5e zondag van de 40 dagentijd.

Behoed ons
voor de doodlopende weg,
voor de dubbele tong
die roddel en later zaait.
Leer ons
onze tong te bedwingen
en open en ontvankelijk te zijn
voor de weg
die ieder mens
tot zijn recht laat komen.