Dienst 24 maart 2013

10.00 uur Dienst

De voorganger van deze dienst is mevr. L. Winters (Kraggenburg)
De organist van deze dienst is dhr. A. Hoekerswever
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Diaconie

Mevr. Winters uit Kraggenburg gaat voor, een “oude” bekende in ons midden. Het is het begin van de Goede of Stille week.