Dienst 17 maart 2013

10.00 uur Dienst

De voorganger van deze dienst is Ds. R. Kok
De organist van deze dienst is mevr. M. Withaar
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Diaconie

Deze dienst is een SOW-Jeugddienst en er is weer een alternatieve viering.