Dienst 3 februari 2013

10.00 uur Dienst
De voorganger van deze dienst is mevr. ds. M.W. van Hal
De organist van deze dienst is mevr. M. Withaar
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Werelddiakonaat

In deze tijd van Epifanie ontdekken we steeds meer wie Jezus is.
Het leesrooster geeft Lucas4, 21-30 aan. Een spannend verhaal van Jezus die in zijn geboortedorp
Nazareth de schriften uitlegt en nogal confronterende dingen zegt, als de mensen zeggen dat hij
(maar) de zoon van Jozef is. Jezus’ woorden roepen zoveel woede op dat de mensen hem willen doden. “Eén van ons” mag niet bijzonder zijn blijkbaar. Is dat een psychologisch wet ?