Dienst 10 februari 2013

10.00 uur Dienst
De voorganger van deze dienst is dhr. ds. R. Kok
De organist van deze dienst is dhr. A. Hoekerswever
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Diaconie