Dienst 6 januari 2013

10.00 uur Nieuwjaarsdienst
De voorganger van deze dienst is mevr. ds. M.W. van Hal
De organist van deze dienst is mevr. J. Stukker
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Diaconie

Het is deze zondag het feest van Epifanie of Driekoningen. We zullen stilstaan bij het verhaal van de wijzen uit het Oosten.

Het is de eerste dienst in het nieuwe jaar. Daarom is er een nieuwjaarsbijeenkomst na afloop in het Jeugdgebouw onder genot van een hapje en een drankje. Ook begroeten wij daar graag de nieuw-ingekomenen van het afgelopen jaar.