Dienst 27 januari 2013

10.00 uur Dienst Kerk en School in de Geref. kerk
De voorganger van deze dienst is dhr. ds. P.G. van Heiningen
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerk en School en Gezamenlijk project “Broodnodig” (SOW).