Liturgisch bloemstuk 2 december 2012

Bij Lucas 21, 25-31

Centraal in deze adventsschikking staat de Hebreeuwse letter Beth die ”huis” betekent.
D.w.z. je hebt grond onder je voeten, een dak boven je hoofd en een beschermende muur in de rug en daarom kun je het huis aan de voorkant verlaten en het leven en het Licht tegemoet gaan.
De tak met knoppen staat voor het Leven dat aan het ontkiemen is, het koninkrijk van God dat komt.

Kijk,
klein en verborgen
ontkiemt het Leven
in een knop.
het koninkrijk van God
is nabij.
Het Licht
zoekt ons
wil in ons
en in het huis van de wereld
wonen.