Liturgisch bloemstuk 16 december 2012

Bij Lucas 3, 7-18

Johannes de Doper is een puinruimer. Hij legt de bijl aan de wortel van het kwaad. Als je je wilt laten dopen, dan hoort daarbij dat je vruchten voortbrengt die een nieuw leven waardig zijn. Alleen zo blijft het levenswater helder. Als symbool hiervoor een kan helder en een kan vervuild water.
Het kaf van het koren scheiden
de bijl leggen aan de wortel van het kwaad brengt goede vruchten voort.
Een nieuw en waardig leven.
Ondergedompeld in dit heldere schone water komt het leven tot zijn recht.