Feest van Lied en Lezing 2012

Ook dit jaar is de kerk van Kolderveen (Kolderveen 47) weer het sfeervolle decor voor het Feest van Lied en Lezing – een viering gebaseerd op het populaire A Festival of Nine Lessons and Carols. Negen lezingen uit de Bijbel over de komst van Jezus Christus worden omlijst door prachtige Engelse en Nederlandstalige kerstliederen. Een projectkoor onder leiding van Johan Rodenhuis werkt mee aan deze bijzondere dienst. De begeleiding van het koor en de samenzang is in handen van Ruth Pos (orgel) en Jacco van Beek (trompet). De lezingen worden verzorgd door Roeleke Hoekman. Ds. Wilbert Dekker heeft de algehele leiding. Om iedereen te kunnen herbergen worden er gratis plaatsbewijzen ter beschikking gesteld. Deze zijn op maandag 10 december tussen 19 en 20 uur af te halen in de Geref. kerk (Dorpsstraat 7, Nijeveen).

De viering zelf vindt plaats op zondag 16 december om 16:00 uur en om 19:00 uur. Er is een collecte voor de bestrijding van de onkosten bij de uitgang. Iedereen is van harte welkom!