Dienst 24 december 2012

22.00 uur Kerstnachtdienst m.m.v. Euphonia in de Gereformeerde Kerk
De voorganger van deze dienst is dhr. ds. P.G. van Heiningen
De collecte in deze dienst is bestemd voor Warchild en SOW-doeleinden