Dienst 7 november 2012

19.30 uur Dienst Dankdag in de Hervormde kerk Kolderveen
De voorganger van deze dienst is dhr. ds. R. Kok
De organist van deze dienst is mevr. A. Westenbrink
De collecte in deze dienst is bestemd voor Voedselbank en PKN

Door de week naar de kerk, want het is Dankdag. Wij danken God voor de vruchten van het land en voor de vele andere zegeningen. Het is goed om stil te staan bij het woord dankbaarheid.