Dienst 4 november 2012

10.00 uur Dienst
De voorganger van deze dienst is dhr. ds. C. Huisman uit Meppel
De organist van deze dienst is mevr. J. Stukker
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Najaarszendingscollecte

10.00 uur Jeugdkerk in Dorpshuis De Schalle