Dienst 25 november 2012

19.00 uur Herdenkingsdienst overledenen
De voorganger van deze dienst is mevr. ds. M.W. van Hal
De organist van deze dienst is mevr. M. Withaar
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Diaconie

Wij herdenken onze overledenen van het afgelopen jaar. Momenteel liggen er 12 stenen op het “altaar”. Best veel vergeleken bij de afgelopen jaren. Wij hopen op een goede, troostrijke viering, waarin de namen van hen die zijn gestorven nog één keer klinken. Er is voor alle gemeenteleden de mogelijkheid om een kaars aan te steken voor een eigen geliefde gestorvene. We merken dat daar steeds meer gebruik van wordt gemaakt. Het is een belangrijk en kostbaar ritueel.