Dienst 11 november 2012

10.00 uur Oogstdienst
De voorganger van deze dienst is dhr. ds. R. Kok
De organist van deze dienst is mevr. M. Withaar
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Kerk in Actie

Op deze dag vieren we met elkaar de oogstdienst. Meer dan mais en groenten, een ieder draagt vruchten van zijn werk. En ook valt het niet altijd licht en soms zelfs zwaar, het is dankbaar om werk te hebben en te zien wat je met je kwaliteiten kan en mag bereiken. In de oogstdienst vieren we dat met elkaar en vooral ook met onze kinderen. Wie leert dankbaar te zijn, leert het leven te ontvangen, toch!?

Traditiegetrouw nodigen we u allen uit om voor de viering op de zondagochtend iets mee te nemen waarin u iets uitdrukt van de oogst. Dat kunnen groenten zijn, of fruit, een potje jam, of bloemen, of iets wat u heeft gemaakt of wat dan ook als symbool van de oogst. Het doel is dat wij dan aan elkaar delen, wat allen hebben ingebracht. Niet vergeten, want delen schept overvloed!