Dienst 7 oktober 2012

10.00 uur Dienst m.m.v. Cantorij
De voorganger van deze dienst is mevr. ds. M.W. van Hal
De organist van deze dienst is dhr. A. Hoekerswever
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Kerk en Israël

Een spannende dienst! Als alternatieve lezing geeft het lesrooster nl. het apocriefe boekje Judith aan. Ik heb er ook over geschreven voor het blad “Kind op Zondag”.

Judith is een joodse vrouw die besluit haar bedreigde volk te gaan redden. De Assyriërs willen de stad Betulia innemen. Je kunt niet alles aan God overlaten, maar moet zelf iets doen, vindt ze. En wat zijn haar middelen als vrouw? Ze kleedt zich verleidelijk aan en het lukt haar de vijand Holofernes om haar vinger te winden. Als hij dronken is, hakt ze zijn hoofd af. Ze neemt het mee als oorlogstrofee en haar volk bejubelt haar en God wordt geprezen. Er zitten allerlei kanten aan dit verhaal. Hoe kunnen/moeten we één en ander duiden?