Dienst 28 oktober 2012

10.00 uur Dienst
De voorganger van deze dienst is mevr. G. Wiersma-Smelt uit Ruinen
De organist van deze dienst is dhr. A. Hoekerswever
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Diaconie