Dienst 21 oktober 2012

10.00 uur Dienst
De voorganger van deze dienst is dhr. ds. R. Fechner uit Maarsbergen
De organist van deze dienst is mevr. J. Stukker
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Diaconie