Dienst 14 oktober 2012

10.00 uur Doopdienst
De voorganger van deze dienst is dhr. ds. R. Kok
De organist van deze dienst is mevr. M. Withaar
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Werelddiakonaat

We hopen een bijzondere viering met elkaar te hebben. We willen Thijs, zoon van André en Liesbeth van der Vegt dopen. Het is altijd weer feestelijk om het kostbare leven dat ons wordt toevertrouwd met elkaar te verwelkomen en het geschenk van het leven met elkaar in woord en lied te vieren.