Dienst 9 september 2012

10.00 uur Dienst, Viering Heilig Avondmaal
De voorganger van deze dienst is ds. dhr. R. Kok
De organist van deze dienst is mevr. J. Stukker
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Neem een kind voor je rekening.

Deze dienst willen we het Heilig Avondmaal weer vieren. Vroeger was dat een zeer plechtige aangelegenheid. Nu zou ik het liever noemen een viering met aandacht. Het verschil is dat in mijn beleving de ‘zwaarte’ er af is. Het gaat er niet om dat we iets heel geheimzinnigs vieren, iets verhevens, maar juist de dankbaarheid voor Jezus die zijn leven met ons deelde. Het groot tafelgebed wat wij zullen gebruiken is geschreven op onze eigen gemeenschap met daarin verwoord de aanwezigheid van Jezus Christus, nu onder ons, In de tegenwoordige tijd, daar gaat het toch om!