Dienst 30 september 2012

10.00 uur Dienst
De voorganger van deze dienst is mevr. Groen-Mol uit Giethoorn
De organist van deze dienst is mevr. M. Withaar
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Diaconie