Dienst 23 september 2012

10.00 uur Dienst
De voorganger van deze dienst is mevr. K. Kwint uit Meppel
De organist van deze dienst is mevr. J. Stukker
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Jeugdwerk