Dagelijks brood op Sumatra

Tijdens de startzondag (16 september) is het nieuwe gezamenlijke diaconale project van start gegaan. Als drie kerken van Nijeveen-Kolderveen e.o. zetten we ons in voor het project “Dagelijks brood op Sumatra”. Het is een project van Kerk in Actie (link). Namens Kerk in Actie is dominee Henriëtte Nieuwenhuis uitgezonden naar Sumatra (Indonesië) om daar de diaconie van de Sumatraanse kerk te helpen. Met ons geld helpen we de diaconie dáár zo goed mogelijk te functioneren.

De nood op Sumatra is hoog. Er wonen veel Javanen, die door de overheid gedwongen werden om op Sumatra boer te worden. Ze kregen weinig hulp van de Sumatranen. Daarom is het hun nooit gelukt om goede boerenbedrijven op te zetten. Nu zijn ze arm: ze behoren tot de onderkant van de samenleving. De diaconie van de Sumatraanse kerk helpt hen met een ‘leengeit’, met zaaigoed en met microkrediet, om zo een menswaardig bestaan op te bouwen. Dominee Henriëtte Nieuwenhuis helpt mee aan deze projecten en probeert de mensen door hun geloof in Jezus Christus dichter bij elkaar te brengen.

Hoe kun jij actief worden? Dat kan door vrienden te worden met Henriëtte Nieuwenhuis op Facebook. Zo lees en zie je meteen wat haar en de mensen daar bezig houdt. Zij houdt ook een weblog bij, die is te vinden via deze link. Ook in het kerkblad verschijnt nieuwe informatie. En heb je de poster in de kerk al gezien? Je gift kun je geven tijdens de speciale collectes voor dit project.

Hieronder een korte impressie uit een kerkdienst op Sumatra (klik op ‘play’ en dan voor ‘op youtube bekijken’):