Dienst 29 juli 2012

10.00 uur Dienst in Hervormde Kerk
De voorganger van deze dienst is dhr. ds. P.G. van Heiningen
De organist van deze dienst is mevr. J. Stukker
De collecte in deze dienst is bestemd voor Kerkrentmeesterbeheer en Diaconie